Staal Engineering

Werken voor Staal Engineering betekent samenwerken in een omgeving waar iedereen gelijk is en iedereen kan zijn wie hij of zij is. Al ruim 20 jaar vertalen wij ontwerpeisen naar concrete, tastbare, uit te voeren documenten en zijn we de onmisbare schakel tussen opdrachtgever en aannemer. We begrijpen de klant, maar willen tegelijkertijd uitgedaagd worden. We verhelderen, maken meters en komen steeds weer met werkbare, creatieve oplossingen. We hebben altijd een gezamenlijk doel, de klant en onze mensen verder helpen. 

Impact vanuit eenvoud

We groeien omdat we iedere dag beter worden, niet moeilijker. Bij ons werken professionals met uiteenlopende expertises. We zijn divers en ontwikkelen ons. We denken in oplossingen en duurzaam, maar altijd vanuit de eenvoud. Ook ingewikkelde vraagstukken maken we simpel en begrijpelijk. Als er geen manier gevonden is om het eenvoudig te maken, hebben we niet goed genoeg gezocht. 

Kernwaarden

We hebben plezier en doen dingen gewoon. We zijn een combinatie van vakidioten die alles in het werk stellen om de klant tevreden te stellen. Dat is onze kracht.

We zijn inclusief en staan voor een samenwerking waarbij iedereen, ongeacht huidskleur, geloof, gender of fysieke en geestelijke mogelijkheden zich welkom voelt en een gevoel van vrijheid herkent. We respecteren iedereen en iedereen is vrij in het optimaliseren van zijn eigen werkomstandigheden.

We zijn extreem flexibel. Alleen aan de kwaliteit doen we geen concessies. We maken tijd, niet alleen op werkdagen. En ook wij veranderen continu. We veranderen mee met de wereld en wij maken die verandering eenvoudig en begrijpelijk. 

We adviseren niet alleen, we leveren niet alleen documenten op, maar we voelen ons ook verantwoordelijk voor het proces en de uitvoering. We zijn trots op ons werk en we staan daarom liever op het veld dan langs de lijn. We doen liever mee dan dat we toeschouwer zijn. 

Omdat we trots zijn op ons werk en waarde hechten aan kwaliteit houden we bij voorkeur zelf toezicht op de uitvoering. Een ontwerp is niets waard zonder uitvoering. We verkiezen eenvoud boven moeilijk doen. 

Duurzaamheid

Impact vanuit eenvoud geldt voor ons ook als het gaat om duurzaamheid. We kijken naar het verkleinen van onze eigen impact en het vergroten van de impact van ons werk op het behalen van duurzaamheidseisen van onze klanten. Duurzaamheid is niet een onderdeel van een project, maar onderdeel van de bedrijfsvoering, zowel voor onszelf als voor onze klanten. 

ISO 9001:2015

Voor Staal Engineering is de kwaliteit van haar werk een belangrijk aandachtspunt, vanwege de garantie voor de te leveren kwaliteit voor de klant, alsmede de bijdrage aan het duurzame voortbestaan van onze organisatie zelf. Wij hechten aan een kwaliteitskeurmerk vanwege de directe en indirecte invloed die kwaliteit heeft op: 

  • het consequent te voorzien in producten en diensten die voldoen aan de eisen van de klant
  • het faciliteren van kansen om de klanttevredenheid te verhogen
  • het oppakken van risico’s en kansen in verband met haar context en doelstellingen
  • het vermogen om het voldoen aan gespecificeerde eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem aan te tonen

Wij hebben een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkelt en geïmplementeerd welke volledig is gebaseerd op de ISO9001:2015 norm. Dit helpt ons onze processen te documenteren en te verbeteren om daarmee beter te kunnen voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, stakeholders en andere geïnteresseerde partijen.