De toestand van de deklaag van de Vlothavenweg was slecht en is vervangen. Daarnaast zijn reparaties uitgevoerd in de tussenlaag in verband met scheurvorming. Naast bovenstaande werkzaamheden zijn de huidige trottoirbanden, trottoirkolken en putafdekkingen vervangen, is een rollaag aangebracht langs de nieuwe trottoirbanden en zijn werkzaamheden uitgevoerd aan het naastliggende fietspad en opritten.

Het werkterrein van de Vlothavenweg loopt ten oosten van de spoorovergang nabij de Nieuwe Hemweg tot aan de spoorovergang nabij de Coenhavenweg.