38

fietsenrekken

1.191m

wegmarkering

94.325

straatbakstenen

Het kruispunt Stadhouderskade – Weteringlaan – Ferdinand Bolstraat (kruispuntnummer 541) is een van de hardnekkigste blackspots van Amsterdam. De infrastructurele aanpassingen die in het verleden zijn gedaan om de verkeersveiligheid te vergroten, beperken zich tot verbeteringen optimalisaties van het bestaande. Om de verkeersveiligheid en het fietscomfort echt substantieels te verbeteren zijn ingrijpendere maatregelen genomen, waarbij de ruimte op de brug is herverdeeld. Dat was tot op heden niet mogelijk, maar sinds de opening van de Noord-Zuidlijn is het tramnet van Amsterdam veranderd. Bij de kruising ligt de belangrijkste ov-verbinding nu ondergronds. Er rijden daardoor minder trams waardoor de kruising minder belast wordt. Hierdoor is het combineren van auto- en tramverkeer mogelijk zonder dat het verkeer vastloopt.

Naast het kruispunt Stadhouderskade – Weteringlaan – Ferdinand Bolstraat ligt nog een blackspot, de aansluiting van de Eerste van der Helststraat met de Stadhouderskade.

Deze twee projecten worden gecombineerd met aanbrengen van anti-terreur paaltjes voor het Heineken Experience en het vervangen van de spoorbogen met het Weringcircuit.