Route naar de Johan Cruijff Arena

Het betreft de Spaklerweg tussen Van Marwijk Kooijstraat en de rotonde bij de Omval/Overzichtsweg.
Voor dit project hebben we in drie fasen de ontwerp- en bestekstekeningen gemaakt. Daarnaast hebben we voor de ontwerpfase de bijlagen grondbalans en V&G-plan opgesteld.