In het gebied van Podium Lelylaan zijn verschillende kavels ontwikkeld. De bestaande wegen rondom dit gebied dienen hiervoor te worden heringericht. De Schipluidenlaan is één van deze wegen die wordt heringericht waarbij ook aanpassingen worden gedaan aan de rotonde.

De werkzaamheden van dit plan omvatten:

  • Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen
  • Werkzaamheden kabels & leidingen (in de openbare ruimte)
  • Kappen en verplanten van bomen
  • Herinrichten rotonde
  • Herinrichten Schipluidenlaan

Voor dit project hebben wij het RAW-bestek opgesteld.