Groot onderhoud is een algemeen gehanteerd begrip waarmee die activiteiten worden aangeduid, welke onderdeel uitmaken van de planmatige, preventieve instandhouding van een civiel object, maar die zich van de overige werkzaamheden onderscheiden door hun incidentele en ingrijpende karakter, waarbij echter de ingreep zich beperkt tot enkele (omvangrijke) bouwdelen en niet integraal het gehele prestatieniveau optrekt.

En dat is exact wat we hebben gedaan op de Maltaweg-Rhodosweg.