50.200 m2

onder en deklaag hergebruikt

16.960 m

wegmarkering

0

rotondes

Bij de Koopman Car Terminal moest 50.200m2 asfalt worden vervangen. Op ons advies is een verhardingsadviseur ingeschakeld die de opdracht heeft gekregen om te berekenen in hoeverre de bestaande lagen konden worden hergebruikt/blijven liggen. De conclusie was dat de constructie van de bestaande onderlaag en deklaag voldoende was om een nieuwe deklaag te dragen. De bestaande onderlaag en deklaag is daarmee een tweede levensduur gegeven. De bestaande deklaag is schoongemaakt, hierop is een kleeflaag aangebracht en daarop een nieuwe deklaag. 

Daarnaast is door ons in het bestek aangegeven dat de PR-waarde in de deklaag minimaal 70% moest bedragen. 

Uiteindelijk heeft het hergebruik van de bestaande lagen en de PR-waard van 70% geresulteerd in:

  • Beperking van de winning van nieuwe grondstoffen
  • Beperking van ketentransport- en productieprocessen
  • Beperking van het transport van en naar het werk
  • Beperking van inspanningen voor het verwijderen en opnieuw plaatsen van de materialen
  • Beperking van de afvalverwerking van restmaterialen

Dit alles heeft geresulteerd in de volgende milieueffecten: 

  • Vermindering CO2 uitstoot
  • Beperking uitputting van grondstoffen
  • Beperking broeikaseffect
  • Beperking ecotoxiciteit