25.420 m2

zandcement hergebruikt

2,6 km

wegtracé

1.360 m2

asfalt voor het fietspad

De toestand van de asfaltconstructie en onderliggende zandcementfundering van de Hornweg was slecht. Om weer aan de gewenste levensduur te voldoen is de gehele verhardingsconstructie vervangen. Verder zijn gelijktijdig maatregelen genomen voor de verbetering van de verkeersveiligheid door de aanleg van een rode middenstrook en middenheuvels op de kruisingen met zijwegen. Naast bovenstaande worden diverse kabel en leidingenwerkzaamheden uitgevoerd en worden aanliggende inritten aangepast.

Het werkterrein loopt vanaf de rotonde Australiëhavenweg tot net voorbij de inrit nabij De Kweker. Het totale wegtracé bedraagt ca. 2,6 km.

Op ons initiatief is besloten de opdracht EMVI aan te besteden en een MKI-score van toepassing te maken. Voor dit project is een Gunningscriterium Milieu Kosten Indicator (MKI) document opgesteld, waarbij de doelstelling is vastgesteld als: De doelstelling van Port of Amsterdam is realisatie van een project met een zo laag mogelijke milieubelasting, zonder dat dit ten koste gaat van de technische en esthetische kwaliteit. De uiteindelijke MKI-score vertegenwoordigt de zogenaamde de schaduwkosten die de maatschappij zou moeten maken om de verwachte milieu impact van cradle-to-grave te voorkomen of te herstellen. 

Bij het opstellen van het bestek door Staal Engineering is ervoor gekozen om de zandcement laag over een oppervlakte van 25.420 m2 te hergebruiken. Deze laag is in het werk gebleven, gefreesd en deels vernieuwd. Het deel verwijderde zandcement is hergebruikt in het werk. 

Uiteindelijk heeft het hergebruik van de zandcement laag geresulteerd in:

  • Beperking van de winning van nieuwe grondstoffen
  • Beperking van ketentransport- en productieprocessen
  • Beperking van het transport van en naar het werk
  • Beperking van inspanningen voor het verwijderen en opnieuw plaatsen van de materialen
  • Beperking van de afvalverwerking van restmaterialen

Dit alles heeft geresulteerd in de volgende milieueffecten: 

  • Vermindering CO2 uitstoot
  • Beperking uitputting van grondstoffen
  • Beperking broeikaseffect
  • Beperking ecotoxiciteit