Het bewijs

Vlothavenweg

De toestand van de deklaag van de Vlothavenweg was slecht en is vervangen. Daarnaast zijn reparaties uitgevoerd in de tussenlaag in verband met scheurvorming. Naast bovenstaande werkzaamheden zijn de huidige trottoirbanden, trottoirkolken en putafdekkingen vervangen, is een rollaag aangebracht langs de nieuwe trottoirbanden en zijn werkzaamheden uitgevoerd aan het naastliggende fietspad en opritten.

Het werkterrein van de Vlothavenweg loopt ten oosten van de spoorovergang nabij de Nieuwe Hemweg tot aan de spoorovergang nabij de Coenhavenweg.


Hornweg

De toestand van de asfaltconstructie en onderliggende zandcementfundering van de Hornweg was slecht. Om weer aan de gewenste levensduur te voldoen is de gehele verhardingsconstructie vervangen. Verder zijn gelijktijdig maatregelen genomen voor de verbetering van de verkeersveiligheid door de aanleg van een rode middenstrook en middenheuvels op de kruisingen met zijwegen. Naast bovenstaande worden diverse kabel en leidingenwerkzaamheden uitgevoerd en worden aanliggende inritten aangepast.

Het werkterrein loopt vanaf de rotonde Australiëhavenweg tot net voorbij de inrit nabij De Kweker. Het totale wegtracé bedraagt ca. 2,6 km.


CCN terrein

Belangrijke pijler onder de groeicijfers van Port of Amsterdam in 2018 was een record aan gronduitgiften van netto 45,1 hectare. Dat was een jaar eerder nog 18 hectare. Van de 45,1 hectare is 6 hectare uitgegeven aan Commodity Centre Netherlands (CCN). Onze toezichthouder Richard heeft er op toegezien dat het grondwerk netjes is uitgevoerd.


Maltaweg – Rhodosweg

Groot onderhoud is een algemeen gehanteerd begrip waarmee die activiteiten worden aangeduid, welke onderdeel uitmaken van de planmatige, preventieve instandhouding van een civiel object, maar die zich van de overige werkzaamheden onderscheiden door hun incidentele en ingrijpende karakter, waarbij echter de ingreep zich beperkt tot enkele (omvangrijke) bouwdelen en niet integraal het gehele prestatieniveau optrekt.

En dat is exact wat we hebben gedaan op de Maltaweg – Rhodosweg.


Elandsgracht

The I amsterdam City Card: Met de I amsterdam City Card kun je 24, 48, 72 of 96 uur onbeperkt gebruikmaken van het openbaar vervoer in Amsterdam. Met de kaart krijg je ook korting op musea en attracties. GVB dagkaarten: Van 1 tot 7 dagen, vanaf €7,50. Geldig op alle trams, bussen en metro’s van het GVB. bron: amsterdam.nl

En op de Elandsgracht hebben wij ervoor gezorgd dat u hier veiliger, sneller, bereikbaarder en eenvoudiger gebruik van kunt maken.


Ruijgoordweg

De Nieuwe Weg streeft een groene wereld na door de verkoop van biologische producten. Natuurvoeding is het contrapunt van de moderne revolutie in het produceren van voeding. De basisgedachte van een biologisch product is dat het product recht doet aan de eigen kwaliteit van de ingrediënten en dat de productie het milieu niet belast. bron: denieuweweg.nu

Wij hebben ook een nieuwe weg gemaakt, de Ruijgoordweg.


De Koffieweg

Koffiebonen zijn eigenlijk geen bonen, maar pitten van de koffiebes.
Slechts twee koffiebonen zijn geschikt voor het maken van koffie: Arabica en Robusta.
De eerste koffie werd gevonden in Ethiopië.
Espresso’s hebben een hoge intensiteit maar bevatten minder cafeïne dan filterkoffie. 
Het woord ‘espresso’ komt van het Latijnse woord voor ‘uitpersen’. 
Het duurt ongeveer drie uur voordat koffie in je lichaam is uitgewerkt. 
De Koffieweg is een weg in de Haven van Amsterdam.
Wij hebben deze opnieuw ingericht.
Onze toezichthouder Richard heeft zeker gesteld dat het prachtige ontwerp ook volgens planning is uitgevoerd.


Santoriniweg

Momenteel zit een groot aantal gemeenten, sportverenigingen en andere organisaties zonder opties om oud kunstgras op verantwoorde wijze af te voeren, met grote kunstgrasbergen op diverse ongeschikte locaties in Nederland als gevolg. Daarom neemt GBN-AGR nu oud kunstgras in op de tijdelijke noodlocatie aan de Santoriniweg in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Dit geschiedt onder de garantie en zekerheid van duurzame en verantwoorde opslag en verwerking. 

En wij zorgen ervoor dat het naar deze noodlocatie afgevoerd kan worden.


Westhavenweg fietspad

Gewoon een mooi ontwerp