De toegangsweg vanaf de Hornweg naar de Heliport was sterk verouderd en er was behoefte aan parkeergelegenheid. Om weer aan de gewenste levensduur te voldoen wordt de huidige klinkerbestrating verwijderd en wordt een asfaltweg met fundering aangebracht. Het geheel wordt uitgebreid met een rijweg met parkeervakken. Verder worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de inritten en wordt een waterbuffer gegraven met een wandelpad erlangs.  

Het werkterrein loopt vanaf de Hornweg tot aan de toegangspoort van de Heliport. De lengte van het wegtracé bedraagt ca. 200 m. De Hornweg maakt onderdeel uit van het Hoofdnet Fiets van de gemeente Amsterdam.