CO2-Prestatieladder

Staal Engineering ziet de zorg voor duurzaamheid als een bedrijfsverantwoordelijkheid en het voelt als onze plicht om zuinig mogelijk om te gaan met energie en grondstoffen om onze uitstoot, waaronder CO2, te minimaliseren. Daarnaast ondersteunen we de initiatieven van de overheden om duurzaamheid, veelal in de vorm van de CO2-prestatieladder, mee te nemen in de gunning bij aanbestedingen. 

Voor blijvende zorg voor een verdergaande emissiereductie hebben we ervoor gekozen ons te certificeren op de CO2-prestatieladder. Om de CO2 emissiereductieplannen op te stellen is het een vereiste om inzicht te krijgen in de energiestromen die de uitstoot veroorzaken. Ons CO2-managementplan, welke periodiek wordt aangepast, beschrijft alle onderdelen zoals opgenomen in het handboek SKAO, versie 3.1. Dit is een levend document welke halfjaarlijks wordt aangepast naar de nieuwe omstandigheden. Het CO2-managementplan is de plek waar we onze ambities, (reductie)doelstellingen en communicatieplan gedocumenteerd hebben.

Het CO2-managementplan geeft inzicht in de maatregelen die we nemen om de uitstoot van onze organisatie te verminderen. U zult inzicht krijgen in hoe wij ons CO2-beleid monitoren, hoe wij het actueel houden en hoe wij hierover zowel intern als extern communiceren. Onlosmakelijk met dit document verbonden, maar in separate documenten opgesteld, zijn de halfjaarlijkse voortgangsrapportages, de halfjaarlijkse interne audit en jaarlijkse directiebeoordeling. Dit document, het CO2-managementplan, wordt op basis van de bevindingen in deze rapportages aangepast. 

2022 H2
CO2-managementplan
Interne Audit

2023 H1
CO2-managementplan
Directiebeoordeling
Interne Audit