Opstellen tekeningen
De functionele eisen van de opdrachtgever, samen met omgevingsfactoren en beperkingen worden omgezet in het schetsontwerp. In het schetsontwerp worden de mogelijke oplossingen verkend en de relatie tussen de verkeerstromen, groen- en nutsvoorzieningen, en overige factoren weergegeven. Een eerste situatie wordt vastgelegd op tekening. 

De ontwerpbeslissingen die hierin worden genomen komen samen in het voorlopig ontwerp. Het zijn de eerste tekeningen die met de opdrachtgever worden besproken en op basis waarvan feedback, aanvullende wensen en opmerkingen kunnen worden gemaakt. 

Deze opmerkingen worden meegenomen in de ontwikkeling van het definitieve ontwerp. In het definitief ontwerp wordt de verschijningsvorm, de maatvoering, de detaillering en materiaalkeuze uitgewerkt. Het definitief ontwerp wordt op verzoek NLCS uitgevoerd en aangevuld met onder andere het funderings- en verhardingsonderzoek, op basis daarvan een verhardingsadvies, de bestekstekeningen, de kabels- en leidingentekening, bebordingstekening en dwarsprofielen. 

Staal Engineering is gespecialiseerd in het opstellen van de volgende tekeningen: 

 • Schetsontwerp
 • Voorlopig ontwerp
 • Definitief ontwerp
 • Bestekstekeningen
 • Kabels- en leidingentekening
 • Bebordingstekeningen
 • Dwarsprofielen
 • Tijdelijke verkeersmaatregelen
 • TVM-tekeningen
 • Revisietekeningen

Om de inhoudelijke kennis te vergaren voor het opstellen van deze tekeningen worden door ons onder andere de volgende werkzaamheden verricht. 

 • Topografische inmeting
 • Funderings- en verhardingsonderzoek
 • Verhardingsadvies
 • KLIC-melding

NLCS
Overheidsdiensten besteden steeds meer werk uit, ook ontwerp- en tekenwerk. Voor hen is het essentieel dat tekenwerk van verschillende opdrachtnemers er hetzelfde uitziet en op dezelfde wijze is opgebouwd. NLCS is de CAD-standaard van de Nederlandse GWW-sector. Deze open standaard bevat afspraken voor het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de tekening en vooral de bestandsopbouw van tekenwerk. Ook voor Staal Engineering heeft het voordelen, omdat alle opdrachtgevers dezelfde eisen stellen aan het tekenwerk en dat niet voor iedere opdrachtgever andere tekenafspraken gelden.

De voordelen van de CAD-standaard wordt door het BIM loket omschreven als: 

 • Creëert eenheid in het tekenwerk binnen de sector
 • Verbetert de uitwisseling van (informatie in) digitale tekeningen tussen partijen in het bouwproces
 • Voorkomt dat tekeningen binnen een project steeds weer opnieuw moeten worden opgezet, omdat iedere betrokken partij een eigen ‘standaard’ hanteert
 • Borgt dat digitale tekeningen ‘as built’ vijftien tot twintig jaar na oplevering nog bruikbaar zijn voor onderhoud en reconstructie