Essentieel
Bij het initiĆ«ren van civieltechnische projecten is het Programma van Eisen een essentieel stuk. In het Programma van Eisen staat precies omschreven wat er van het project wordt verwacht en aan welke eisen het moet voldoen. Het is een verzameling van antwoorden op de vragen die gesteld worden vooraf aan de realisatie. Welke voertuigen zullen er gebruik van maken? Hoe kunnen we bijdragen aan de gewenste duurzaamheidseisen? Hoeveel voertuigen en voetgangers zullen er gebruik van gaan maken? Hoe vindt afwatering plaats? Welke verkeersstromen kruisen elkaar en waar? Welke kabels en leidingen zijn er aanwezig? Hoeveel parkeerplaatsen en auto oplaadpunten zijn gewenst en vereist? In het Programma van Eisen worden deze antwoorden verzameld, gestructureerd en meetbaar gemaakt. Hiermee vormt het de basis voor alle volgende stappen in het project. 

Vroeg beginnen
Zeker wanneer het een complex project betreft met meerdere gebruikers en realisatiepartners is vroeg beginnen met het opstellen van een Programma van Eisen zeer belangrijk om onnodige vertraging, misvattingen en onenigheid verderop in het proces te voorkomen. Alle partijen moeten immers akkoord zijn met de inhoud. 

De realisatiepartners
Wij helpen u bij het stellen van de juiste vragen en het beantwoorden ervan. Veel vragen en antwoorden zijn onderling afhankelijk van elkaar en deze verbanden brengen we in kaart. Dit document vertalen we uiteindelijk naar een ruimtelijk, technisch en functioneel Programma van Eisen. 

Op basis van het Programma van Eisen zullen in overleg met de opdrachtgever de projectpartners worden bepaald waaronder onder andere de ontwerper, de aannemer, de nutsbedrijven, ingenieurs en onderzoeksbureaus. Een gedegen Programma van Eisen geeft aan alle partners duidelijk inzicht in wat de uitgangspunten zijn en waarop de partners zullen worden getoetst.