Ontwerpen
Ontwerpen is het vermogen om idee├źn om te zetten in concrete zaken, het vermogen om in reactie op bepaalde maatschappelijke vraagstukken oplossingen aan te dragen. Bij het ontwerpen worden kennis en methoden ingezet om praktische, realiseerbare en bruikbare producten te ontwikkelen. Hiervoor is kennis, inzicht, praktische vaardigheden, verbeelding en vindingrijkheid vereist. Uiteindelijk dient het ontwerp als hulpmiddel voor de beheersing van het verloop en resultaat van uitvoerende activiteiten. Ontwerpen is voorbereidend denken. 

In de civiele techniek worden drie typen ontwerp onderscheiden: het functioneel, ruimtelijk en technisch ontwerp. Deze indeling kent ook een logische fasering waarbij het ruimtelijk ontwerp volgt uit het functioneel ontwerp en beide de basis vormen voor het technisch ontwerp. Deze fasering is echter niet hard of vaststaand. De processen zijn veelal iteratief, overlappen deels en er vinden terugkoppelingen plaats.  

Functioneel ontwerp
Tijdens het functioneel ontwerp worden de doelstellingen, functies en functionele eisen bepaald. Daarbij rekening houdend met duurzaamheid, innovaties, de mogelijkheden tot realisatie, het gebruik, beheer, wetgeving en de omgeving. Dit wordt uitgewerkt tot een Programma van Eisen. 

Ruimtelijk ontwerp
Hier vindt de ruimtelijke organisatie van de activiteiten plaats. Het gaat hierbij om de bestemming, indeling en inrichting van de ruimte. Het ruimtelijk ontwerp wordt afgestemd op de functies die de ruimte moet vervullen en de wettelijke en technische eisen die daaruit voortvloeien. De verkregen inzichten worden teruggekoppeld naar het Programma van Eisen. 

Technisch ontwerp
In het technisch ontwerp worden de functionele en ruimtelijke eisen vertaald in techniek. Het technisch ontwerp omvat de constructieve, materiaal en detailkeuzes uitgewerkt in tekeningen en bestek.