De directievoerder en toezichthouder vertegenwoordigen de opdrachtgever en treden op als zijn of haar belangenbehartiger. De taken van de directievoerder en toezichthouder bestaan uit taken die voor, tijdens en na de realisatiefase plaatsvinden. Zij zorgen ervoor dat het project binnen budget zonder onnodig meerwerk wordt uitgevoerd, de planning wordt gehaald en aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Onze directievoerders zijn professioneel, communicatief vaardig en realistisch. 

De directievoerder voert een aantal zeer belangrijke taken uit die het succes van het project moeten garanderen. De belangrijkste taken zijn: 

 • Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever binnen de overeengekomen bevoegdheid 
 • Het initiĆ«ren en voorzitten van bouwvergaderingen 
 • Kwaliteitsbewaking van de bestekswerkzaamheden uitgevoerd door de aannemer
 • Werkcoƶrdinatie
 • Het bewaken van de planning, budget en kwaliteitseisen 
 • De kostenbewaking en -signalering
 • Beoordeling van verrekenbare hoeveelheden en meer- en minderwerk
 • Verzorgen oplevering

Voor de toezichthouder gelden de volgende taken als de belangrijkste. 

 • Het informeren van de omgeving over de aanstaande werkzaamheden
 • Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever binnen de overeengekomen bevoegdheid
 • Deelname aan bouwvergaderingen en verslaglegging
 • Het houden van dagelijks toezicht
 • De voortgangsbewaking
 • Beoordeling van verrekenbare hoeveelheden en meer- en minderwerk
 • Kwaliteitsbewaking uitvoering werkzaamheden
 • De controle op naleving veiligheid op het werk
 • Het bijhouden van de werk- en besteksadministratie
 • Het adviseren inzake de termijnbetalingen
 • De inspectie van materialen
 • Controle materieel en installaties
 • Het verzorgen van de oplevering