Een bestek is een gedetailleerde en volledige beschrijving van hoe het werk uitgevoerd dient te worden, inclusief de materiaalkeuze. Het bestek omvat de bouwtekeningen, de beschrijving van het werk, de uitvoeringsvoorwaarden, de nota van inlichtingen, de opleveringsdatum en het proces-verbaal van aanwijzingen. De tekeningen waarnaar wordt verwezen in de werkbeschrijving worden bestektekeningen genoemd. Het bestek samen met de bestektekeningen vormen veelal de basis van het contract tussen opdrachtgever en aannemer.

Bij het opstellen van het bestek kan Staal Engineering helpen de volgende werkzaamheden te verrichten. 

  • Opstellen concept bestekstekeningen maaiveldinrichting
  • Opstellen van het concept RAW-bestek inclusief hoeveelhedenbepaling, met of zonder EMVI
  • Opstellen van een grondbalans
  • Opstellen van een BLVC-plan
  • Opstellen V&G-plan ontwerpfase
  • Opstellen van een raming op basis van het definitief bestek

BLVC-plan
BLVC staat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. In een BLVC-plan staat vastgelegd welke maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken dienen te worden genomen aangaande in dit geval civieltechnische bouwprojecten. Een van de belangrijkste uitgangspunten van het plan is het beschrijven van hoe de overlast op de omgeving kan worden beperkt, hoe de omgeving bereikbaar blijft voor de veiligheidsdiensten en wie hierop aangesproken kan worden.

Het BLVC-plan is een aanvulling op de projectdocumentatie en geeft een omschrijving van de omgeving, een risicoanalyse met oplossingsrichtingen, een faseringsplan en maatregelen omtrent bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. 

Onze projectmanagers snappen de essentie en toegevoegde waarde van het BLVC-plan en zijn met hun ervaring in staat u te helpen bij het opstellen van een relevant en praktisch uitvoerbaar plan. 

V&G Plan
In een V&G-plan beschrijft een opdrachtgever hoe hoofd- en onderaannemer(s) samenwerken en welke veiligheidsmaatregelen zij treffen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.