Het ontwerpen van openbare ruimten en dit vastleggen in bestek en tekeningen is complex. Om de doelen, eisen, verwachtingen, wensen en behoeften van alle partijen te coördineren is het belangrijk er een expert bij te betrekken die de belangen aangaande de kwaliteitsnormen, projectplanning en verplichtingen behartigt. Onze projectmanagers hebben de ervaring en de middelen tot hun beschikking die nodig zijn om de gewenste doelen te vertalen naar ontwerpeisen, de risico’s van het project te beheersen en de realisatie zo efficiënt en zo moeiteloos mogelijk tot een succesvol einde te brengen. Dit doen we al 20 jaar.