Bij het verzorgen van de aanbesteding zijn een aantal zaken van groot belang voor het succes van de uiteindelijke uitvoering en ingebruikname. Wij kunnen u helpen met de volgende onderdelen. 

Gunningsadvies
In het gunningsadvies vergelijken we hetgeen is opgenomen in de offertes en de gedetailleerde begroting van de aannemende partijen met de inhoud van het programma van eisen, bestek en tekeningen. Daarbij worden de volgende punten gecontroleerd:

  • Of de gehanteerde prijzen marktconform zijn
  • Of de technische inhoud overeenkomt
  • Of met de gehanteerde materialen en technieken de beoogde kwaliteit zal worden bereikt
  • Wat de invloed is van de gekozen materialen en technieken op het te verwachten onderhoud tijdens gebruik
  • Het inventariseren van de posten die zouden kunnen leiden tot meerwerk

Opstellen aanbestedingsdossier
In het aanbestedingsdossier wordt alle informatie verzameld die voor de aannemende partij nodig is om in te schrijven. De inhoud dient als compleet dossier voor de daadwerkelijke aanbesteding en wordt door ons gecontroleerd op de wettelijke vereisten, juistheid en volledigheid. Indien gewenst verzorgen wij de plaatsing op bijvoorbeeld Tenderned of Negometrix.

Nota van Inlichtingen
De nota is bedoeld voor het verstrekken van aanvullende inlichten ter verduidelijking van de selectieleidraad en de inhoud van de aanbesteding. De aard en omvang van het project mag op basis van de aanvullende inlichten niet worden veranderd. 

Uniforme administratieve voorwaarden (UAV)
Het verschil tussen beide is dat bij UAV 2012 bij traditionele bouwvormen wordt toegepast, waarbij de opdrachtgever alleen de uitvoerende taken uitbesteed aan een partij en de andere taken al dan niet zelf uitvoert of uitbesteed aan een derde partij. 

UAV-GC wordt gehanteerd bij geïntegreerde bouworganisatievormen. Dit betekent dat de opdrachtgever een partij inschakelt die het ontwerp creëert, maar ook verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering. De meeste toegepaste geïntegreerde bouworganisatie vorm is Design & Construct. Bij de UAV-GC neemt de opdrachtnemer een deel van de risico’s over, voornamelijk het ontwerprisico. Een tweede verschil is dat bij de UAV-GC is dat de opdracht vanuit de opdrachtgever meer in de vorm van een functioneel ontwerp zal worden gesteld, en minder in een gedetailleerd ruimtelijk of technisch ontwerp. De opdrachtnemer heeft meer vrijheid in het invullen van de realisatie.