Belangrijke pijler onder de groeicijfers van Port of Amsterdam in 2018 was een record aan gronduitgiften van netto 45,1 hectare. Dat was een jaar eerder nog 18 hectare. Van de 45,1 hectare is 6 hectare uitgegeven aan Commodity Centre Netherlands (CCN). Onze toezichthouder Richard heeft er op toegezien dat het grondwerk netjes is uitgevoerd.