1.800 m2

asfalt voor de rijweg

1.380 m2

asfalt voor het fietspad

410 m2

straatbakstenen hergebruikt

De Burgemeester van Leeuwenlaan is heringericht. Het bestaande straatprofiel met de fietsstroken en schuin parkeerplaatsen was gedateerd en voldeed niet aan de normen van ‘duurzaam veilig’. Tegelijkertijd aan de herinrichting is in een deel van de straat een warmte-koude net aangebracht, het riool vervangen en worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het elektra en gasnetwerk. De werkzaamheden hebben circa 39 werkweken in beslag genomen.

Het deel van de Burgemeester van Leeuwenlaan dat is heringericht bevindt zich aan de zuidzijde van de Burgemeester Roëllstraat en loopt tot aan de Savornin van Lohmanstraat. Tevens is een deel van de kruisende Descartesstraat meegenomen in de herinrichting. Aan de noordzijde is de verharding meegenomen tot aan de Paulus van Hemertstraat. Aan de zuidzijde is de verharding ten behoeve van de nieuw te plaatsen ondergrondse containers vernieuwd. Waar de Burgemeester van Leeuwelaan de Burgemeester Roëllstraat kruist is de aansluiting van de wegen en het fietspad vernieuwd.

De herinrichting van de Burgemeester van Leeuwenlaan loopt van gevel tot gevel en het werkvak heeft een lengte van circa 200 m1.


In het originele ontwerp zou gebruik worden gemaakt van nieuwe straatbakstenen. Op ons advies is besloten te kiezen voor hergebruik van bestaande straatbakstenen. Dit is vastgelegd in het bestek en tekeningen en heeft geresulteerd in:

  • Beperking van de winning van nieuwe grondstoffen
  • Beperking van ketentransport- en productieprocessen
  • Beperking van de afvalverwerking van restmaterialen

Met de volgende positieve milieueffecten: 

  • Vermindering CO2 uitstoot
  • Beperking uitputting van grondstoffen
  • Beperking broeikaseffect
  • Beperking ecotoxiciteit