De werkzaamheden betreffen het uitvoeren van groot onderhoud. Er zal een herinrichting plaats vinden van de bestaande situatie. Het kruispunt zal gevarieerd 80 cm tot ongeveer 120 cm verhoogd worden. Dit in verband met verzakkingen van de bodem. De locatie van het project bevindt zich in de oergeul, de prehistorische loop van het IJ waar de modderlagen extra diep zijn.