Aan het einde van de Ankerweg is de nieuwe Amsterdam Logistic Cityhub gebouwd waardoor er extra inritten aan de Ankerweg komen. Om alle inritten netjes te combineren met de reeds bestaande inritten en een verkeersveilige situatie te creëren wordt er een rotonde aangebracht.

Het werkterrein loopt vanaf de inrit van Beelen tot het einde van de Ankerweg. De lengte van het wegtracé bedraagt ca. 100 m.