Staal Engineering

[frame style=”modern” image_path=”http://staalengineering.nl/wp-content/uploads/2012/10/Tekening-1.jpg” link_to_page=”” target=”” description=”” size=”banner_full”]

[h1]Staal Engineering BV[/h1]

Staal Engineering is een civiel technisch ingenieursbureau dat zich gespecialiseerd heeft in de voorbereiding van (her)inrichting van de openbare ruimte of de voorbereiding van groot onderhoud aan infrastructuur. De disciplines van ons bureau beslaan het gehele traject van planvorming tot realisatie. Bij ons kunt u terecht voor ontwerp, kostenraming, RAW-bestek en tekeningen, coƶrdinatie ondergrondse infrastructuur, BLVC-plannen en het aanbestedingstraject van publicatie tot en met gunningsadvies. De begeleiding tijdens de uitvoering van projecten, toezicht en directievoering, wordt verzorgd door Bakker & Staal.
Voor het beheren van de openbare ruimte, reiniging en onderhoud groen, hebben wij diverse beeldbestekken gemaakt.

Door de efficiƫnte structuur zijn de lijnen naar de opdrachtgever kort waardoor snel en adequaat op wensen ingespeeld kan worden. Daarnaast zijn wij hierdoor in staat aantrekkelijke offertes uit te brengen.