We ontwerpen al 17 jaar de openbare ruimte en brengen daar structuur in aan. Samen met de opdrachtgever en op basis van onze deskundigheid maken we de uitvoeringswensen tastbaar. We voorzien de opdrachtgever van alle kennis en documenten, zoals tekeningen, bestek, BLVC-plannen en aanbestedingsdocumenten, die nodig zijn om het werk te laten uitvoeren.

We verbinden theorie, praktijk en wetenschap in de GWW-sector. We vertalen de klantwensen en regisseren daarbij de verschillende disciplines en autoriteiten waaronder de Waterschappen, de energieleveranciers, overige nutsbedrijven, de aannemers, het Kadaster, de buurtbewoners en overheidsinstanties.

Om een maximaal gebruikersgenot te kunnen garanderen komt er meer bij kijken dan alleen kennis van civieltechnische projecten. Daarom beschikt Staal Engineering over hoogopgeleide projectmanagers die kennis hebben van functionele ontwerpeisen en deze kunnen vertalen naar een Programma van Eisen, het civieltechnisch ontwerp en uiteindelijk een bestek en technische (NLCS) tekeningen. Hierdoor kunnen we in de ontwerpfase meedenken in het maken van slimme ontwerpkeuzes die zullen resulteren in de best mogelijke afstemming van gebruikersbehoeften tijdens de realisatie, het onderhoud en het gebruik.

We kunnen de volgende diensten verzorgen: